Ўзбекча Русский

(+998 73) 244 8215

Жамиятнинг тасдиқланган бизнес режаси

                                                            Фарғона шаҳар “Марказий деҳқон бозори” АЖ Кузатув
                                                            кенгашининг 2016 йил    17- ноябр   кунидаги 7-сон
                                                                                  қарори билан маъқулланган.
             
Фарғона шаҳар “Марказий деҳқон бозори” акциядорлик жамиятининг 2017 йил
             
БИЗНЕС РЕАЖАСИ
Кўрсаткичлар 2017 йил жами чораклар
1 2 3 4
1. ДАРОМАД ҚИСМИ              (минг сўм)
1. Бир марталик йиғим жумладан 1707000,0 416500,0 421100,0 429300,0 440100,0
Марказий деҳқон бозори 1562000,0 380500,0 385000,0 393000,0 403500,0
Хайвон бозори (филиал) 145000,0 36000,0 36100,0 36300,0 36600,0
2. Пулли хизмат 200000,0 47000,0 51000,0 52000,0 50000,0
3. Ижара шартномаси тушум 400000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0
4. Бошқа даромадлар 273000,0 66700,0 68250,0 68300,0 69750,0
Жами ялпи даромад 2580000,0 630200,0 640350,0 649600,0 659850,0
2. ТЎЛОВЛАР                (минг сўм)
1. Ялпи даромаддан мажбурий солиқ тўловлари жами ундаи: 90300,0 22057,0 22412,3 22736,0 23094,7
Ягона йўл солиғи 1.4% 36120,0 8822,8 8964,9 9094,4 9237,9
Пенсия фонди 1.6% 41280,0 10083,2 10245,6 10393,6 10557,6
Мактаб фонди 0.5% 12900,0 3151,0 3201,8 3248,0 3299,2
2. Ялпи даромаддан мажбурий солиқ тўловлар

чигирилганидан сўнги қолдиқ даромад

2489700.0 608143.0 617937.8 626864.0 636755.2
ундан махаллий бюджетга солик 50% 1244850,0 304071,5 308968,9 313432,0 318377,6
3. Жами бюджетга солиқ тўловлари 1335150,0 326128,5 331381,2 336168,0 341472,3
4. Жамият ихтиёрида қолган даромад суммаси 1244850,0 304071,5 308968,8 313432,0 318377,7
Жамият ихтиёрида қолган даромаддан тўловлар жами: жумладан 1012142,5 250613,6 254688,4 252711,5 254129,0
1. Вилоят бозорлар уюшмасига шартномага асосан тўлов 5% 62242,5 15203,6 15448,4 15671,5 15919,0
2. Иш ҳақи фонди 365000,0 91000,0 91500,0 91500,0 91000,0
жумладан
– Иш ҳақи 360000,0 90000,0 90000,0 90000,0 90000,0
– Ходимларни мукофотлаш 5000,0 1000,0 1500,0 1500,0 1000,0
3. Иш ҳақи фондидан тўловлар жами: 94900.0 23660.0 23790.0 23790.0 23660.0
Ундан

а) Пенсия фондига тўлов 25 %

91250,0 22750,0 22875,0 22875,0 22750,0
б) Бошланғич касаба уюшмаси кўмитасига жамоа шартномасига асосан 1 % тўлов 3650,0 910,0 915,0 915,0 910,0
4. Кредит танаси ва устама тўловлари 460000,0 115000,0 115000,0 115000,0 115000,0
5. Банк хизмати тўловлари 13000,0 3250,0 3250,0 3250,0 3250,0
6. Депозитарий хизмати тўловлари 5000,0 1500,0 1000,0 1000,0 1500,0
7. Жамиятни корпоратив бошқариш, инновацияларни жорий этиш, услубий хужжатлар тайёрлаш учун тўловлар 5000,0 1000,0 1500,0 1500,0 1000,0
8. Аудитор ташкилотига тўлов 2200,0 2200,0
9. Кузатув кенгаши аъзоларига компенсация, тақдирлаш тўлови 2000,0 2000,0
10. Жамият тафтишчисига компенса-ция, тақдирлаш тўловлари 800,0 800,0
11. Ходимларга моддий ёрдам 2000,0 1000,0 1000,0
3. САРФ-ХАРАЖАТЛАР                     (минг сўм)
1. Идора харажатлари ( канц. товар, телефон ва бошқалар) 3600,0 900,0 900,0 900,0 900,0
2. Коммунал сарф-харажатлар жами 29000,0 7500,0 7000,0 7000,0 7500,0
 

жумладан

Электроэнергия сарфи 22000,0 6500,0 5500,0 5000,0 6000,0
Сувоқава сарфлари 7000.0 1000,0 1500,0 2000,0 1500,0
Таъбиий газ
3. Ўлчов воситаларини қиёслаш, давлат кўригидан ўтказиш 5000,0 1000,0 1500,0 1500,0 1000,0
4. Коржома, торози, инвентар ва бошқалар хариди 15000,0 3750,0 3750,0 3750,0 3750,0
5. Санитария хизмати сарфлари 500,0 125,0 125,0 125,0 125,0
6. Газета -журнал ва бошқалар обунаси 1000,0 1000,0
7. Хайрия-эхсон 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0
8. Асосий воситаларни мукаммал ва жорий таъмирлаш 3000,0 750,0 750,0 750,0 750,0
9. Асосий воситаларни аммотизацияси 100000,0 25000,0 25000,0 25000,0 25000,0
10 Реклама, ахборот, маълумот баннер- плакатлар тайёрлаш ва ўрнатиш 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0
11 Режалаштирилмаган сарф-харажатлар 1000.0 500,0 500,0
Жами сарф-харажатлар 164100,0 39025,0 41025,0 41525,0 42525,0
4. СОФ ФОЙДА                  (минг сўм)
Кўрсаткич Жами 2017йил чораклар
1 2 3 4
1. Ялпи даромад 2 580 000.0 630200,0 640350,0 649600,0 659850,0
2. Жами бюджетга солиқ тўловлари 1 335 150.0 326128,5 331381,2 336168,0 341472,3
3. Жамият ихтиёрида қолган даромад суммаси 1 244 850.0 304071,5 308968,8 313432,0 318377,7
4. Тўлов, сарф-харажатлар жами жумладан 1176242,5 289638,6 295713,4 294236,5 296654,0
            а) Тўловлар 1012142,5 250613,6 254688,4 252711,5 254129,0
            б) Сарф харажатлар 164100,0 39025,0 41025,0 41525,0 42525,0
СОФ ФОЙДА 68607,5 14432,9 13255,4 19195,5 21723,7

           Жамият бошқарув раиси в.в.б:                                                  Ҳ.Джўраев         

           Жамият бош хисобчиси:                                                              М.Хамдамов