Ўзбекча Русский

(+998 73) 244 8215

Жамият мақсади ва фаолияти

         Жамиятнинг асосий мақсадлари давлат иқтисодий манфаатлар, ахолининг       маиший,ижтимоий-маданий ва бошқа эхтиёжларини қондириш

          Ўз фаолиятининг мақсади ва доирасига эришиш учун жамият қуйидагиларни амалга  оширади:

  *   Аҳолини деҳқончилик, озиқ-овқат ва бошқа истеъмол моллари билан кенг ассортиментда  таъминлаш;

  *   Деҳқонларга, озиқ-овқат ҳамда бошқа истеъмол моллари сотувчиларга савдо қилишлари  учун  зарур маиший шароитлар яратиш;

  *    Бу сохада зарур тартибларни ўрнатиш учун хуқуқни мухофаза қилиш ва давлатнинг  бошқа органлари билан ҳамкорликда хуқуқ бузарликларга қарши курашни кучайтириш ва таъминлаш;

  *    Ахолининг товарлар ва хизматларга бўлган талабларини ўрганиш;

  *    Бозор худудида жойлашган мулкчилик шаклидан қатъий назар савдо ва бошқа   корхона- ларнинг фаолиятини мувофиқлаштириш, уларнинг бозорда хизмат   кўрсатиш бўйича  фаолиятларига кўмак – ёрдам бериш;

  *    Бозорда сотилаётган махсулотлар ва кўрсатилаётган хизматларни ишлаб                       чиқарувчилар ва   уларнинг истеъмолчилари манфаатларини мухофаза қилиш;

  *    Бозор худудида фуқоролар, корхона, фермер, жамоа хўжаликларидан қишлоқ хўжалиги ва бошқа истеъмол махсулотларини харид ва савдо қилиш билан шуғулланадиган савдо-харид   корхоналари фаолиятини ташкил  этиш;

   *   Юридик ва жисмоний шахсларга турли хил пуллик хизматлар кўрсатиш;

        Жамият Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида тақиқланмаган бошқа фаолият турларини ҳам амалга оширишга ҳақлидир.